HPE Proliant Royal Club

RegistrovatPřihlásit

Microsoft Windows Server: Power your businessHP Česká republikaIntel

PRAVIDLA PROGRAMU HPE ProLiant Royal Club

POŘADATEL: HEWLETT-PACKARD s.r.o. Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4

ORGANIZÁTOR: INTERACTIVITY s.r.o., Vrážská 100/12a, Praha 16, PSČ 153 00, IČ 26766043.

NÁZEV AKCE: HPE ProLiant Royal Club

DOBA TRVÁNÍ: od 1.5.2020 do 30.6.2020 (čerpání bodů z předešlého období do 30.9.2020).

PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastníky programu jsou obchodní partneři HPE skrze své zaměstnance, obchodníky (dále jen účastník).

Účastník se zapojí do tohoto programu tak, že se v době konání akce zaregistruje na stránky www.interactivity.cz/…antRoyalClub.

Zde bude následně možné registrovat prodeje serverů HPE ProLiant s procesory Intel* a vkládat prodeje Windows Server licenci**, získávat za ně body a vybírat své odměny.

Toto virtuální konto bude pro účastníka akce zpřístupněno na základě schválené registrace a po zadání unikátního přístupového jména a hesla.

Každá registrace do programu podléhá schválení zodpovědného obchodníka Hewlett-Packard. Do doby schválení registrace není možné registrovat prodeje ani jinak získávat či směňovat body.

Pro registraci prodeje je nutné vždy zadat konkrétní ČÍSLO FAKTURY A NAHRÁT KOPII této prodejní faktury distributora, název produktu/ů, typ instalovaného procesoru a příslušná množství*.

Registrace obchodních případů je možná u všech zákazníků, kteří nemají aktivní obchodní pokrytí ze strany společnosti Hewlett-Packard s.r.o.

Po schválení registrace produktu ze strany obchodníka Vám budou na účet připsány relevantní body a ty budete moci směnit za poukázky v přípravném e-shopu.

Do doby schválení registrace nebude možné nakupovat v e-shopu, body za realizované prodeje se budou načítat jako „neaktivní“ až do okamžiku jejich potvrzení/zamítnutí obchodníkem HP. (V případě zamítnutí registrace body nebudou načteny a případnou reklamaci bude nutné řešit s daným obchodníkem.)

Objednávky poukázek budou vyřizovány a distribuovány vždy na konci kalendářního měsíce.

** Akce na licence Windows, se vztahuje na licence zakoupené v období od 1.5.2020 do 30.6.2020, přičemž body je nutné vyčerpat nejpozději do 31.12.2020. (Registrace prodejů bude možná do 30.9.2020, po tomto datu bude možná jen směna dosud získaných bodů). U těchto registrací není požadováno zadávat OPG, uvádět koncového zákazníka, CPU. Ostatní pravidla a podmínky jsou stejná jako u serverů.

O případném prodloužení akce budete informováni na stránkách HPE ProLiant Royal Club.

REGISTROVÁNÍ PRODEJE serverů HPE ProLiant s procesory Intel, definováno vyplněním:

Potvrzení registrace produktu podléhá kontrole a schválení/zamítnutí daného obchodníka Hewlett-Packard uvedeného při registraci.

Potvrzování popřípadě zamítnutí registrací bude ze strany obchodníka probíhat v řádu dní. Datum poslední takového aktivity obchodníka bude uvedeno vždy u výpisu z účtu jako „Datum poslední aktualizace“.

SEZNAM BODOVANÝCH PRODUKTŮ – CPU, HPE MS ROK a OneView

použitých v serverech :

Typ procesoru Intel a počet bodů:

Intel Xeon Bronze 3204, 3206R 350
Intel Xeon Silver 4208, 4210, 4210R, 4214, 4214R, 4215, 4215R, 4216 600
Intel Xeon Gold 5215, 5218R, 5220R, 5222 700
Intel Xeon Gold 6226, 6226R, 6230, 6230R, 6234, 6238, 6238R, 6240, 6240R, 6242R, 6246R 1000
Intel Xeon Platinum 8253, 5256, 8260 2000

Produktové číslo pro licence HPE MS ROK:

Microsoft Windows Server 2019

Popis produktu a počet bodů:

Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition ROK 16 Core (ENG a CZ) 500
Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition Additional License 16 Core 500
Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Edition ROK 16 Core (ENG a CZ) 2500
Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Edition Additional License 16 Core 2500

FAQ informace k licencování HPE MS ROK jsou zde.

Pokud budete mít faktuře některý z těchto produktů OneView, přidáme vám o 20% bodů navíc.

Společnost HPE (pořadatel) si vyhrazuje právo hodnotu připisovaných bodů v průběhu akce měnit.

Veškeré bodové ohodnocení tedy záleží výlučně na rozhodnutí odpovědných osob ve společnosti HPE a nemůže být účastníkem nikterak nárokováno.

Společnost HPE může v rámci tohoto programu zároveň vyhlašovat různě časově omezené „akční“ nabídky, při kterých budou vybrané produkty, oproti jiným, bodově zvýhodněny.

Pořadatel si vyhrazuje právo připsat “extra” body navíc a to individuálně, dle vlastního uvážení. Tento nárok může vzniknout za výjimečné plnění, dílčí plnění aj.

Společnost HPE má kdykoli právo od účastníka nárokovat doložení registrovaného produktu. Pro doložení bude vyžadována ověřená kopie faktury od příslušného distributor. Faktura musí obsahovat shodné údaje uvedené v registraci – název, číslo, datum aj.)

Body za nákupy, které účastník neprokáže požadovaným způsobem, nebudou připsány či mohou být odebrány. V tomto případě může být účastníkovi i omezen přístup do programu.

E-SHOP A ZBOŽÍ/POUKÁZKY

Získané body bude moci účastník proměnit za zboží nabízené v on-line e-shopu.

Nabídku tvoří dva druhy poukázek (elektronických a fyzických).

Při dodržení všech podmínek programu může účastník proměnit veškeré dosažené body za vybrané zboží v e-shopu. Nevyčerpané body do konce trvání vyhlášeného porgramu PROPADAJÍ a nebudou v budoucnu zohledněny.

Po výběru zboží z e-shopu bude o poměrnou částku snížen počet bodů z konta účastníka.

Vybrané zboží bude výherci zasláno emailem (v případě elektronických poukázek Mall.cz) nebo Českou poštou na adresu vedené v registraci (v případě fyzických poukázek).

Při odběru „fyzických poukázek“ bude současně z konta účastníka odečtena i odpovídající ČÁSTKA ZA POŠTOVNÉ A BALNÉ (přehled viz. níže)

Poštovné je hrazeno účastníkem, formou odečtení příslušného počtu bodů z konta účastníka. Poštovné a balné se odvíjí od výše realizované objednávky:

Příklad výpočtu hodnoty poštovného a balného u fyzických poukázek. Z hodnoty objednávky se odečte příslušný počet bodů.

Vyřizování objednávek bude pobíhat 1× měsíčně – vždy na konci příslušného měsíce a bude doručováno po zpracování začátkem následujícího měsíce. (Příklad: objednávka zboží z e-shopu proběhne 15.7., k 31.7. bude zúčtován a zkontrolován stav objednávky a začátkem srpna bude zboží účastníkovi doručeno.)

U elektronických poukázek bude rozesílání probíhat rovněž 1× měsíčně. Z konta účastníka se odečítá pouze hodnota poukázky.

Zboží nabízené v e-shopu se může v průběhu akce měnit. V případě, že vybrané zboží nebude možno z jakéhokoliv důvodu dodat (vyprodání, nedostupnosti aj.), bude účastníkovi nabídnuto jiné zboží dle aktuálního výběru.

Společnost HPE si vyhrazuje právo měnit hodnotu bodů v e-shopu během akce.

DALŠÍ PODMÍNKY AKCE!!!

Soutěžní aplikace probíhá pouze na webu http://www.interactivity.cz/HPEPLRoyalClub/.